Zákazník: neznámý
Přihlásit se
Zaregistrovat se
Položek:0 kusů
Cena:0 Kč
Doprava zdarma

Obchodní podmínky

Způsoby dodání zboží
Objednané zboží vám zašleme poštou. Cena poštovného je uvedena u zboží.
Při nákupu více zboží, zaplatíte pouze jedno poštovné, vždy to vyšší.
V případě nevyzvednutí zásilky si prodávající vyhrazuje právo naúčtovat opětovné poštovné, paušální částkou 99 Kč.
Neuvedení všech údajů do zprávy pro příjemce, může způsobit prodlevu ve vyřízení Vaší objednávky.
Způsoby platby
Pokud nebude platba připsána na účet prodávajícího do 3 pracovních dnů od zakoupení zboží, nemůžeme zaručit dostupnost zboží. Skladové zásoby se denně mění!!!
Platbu je nutné provést buď bankovním převodem na účet 0891103053/0800 nebo přes systém ePlatba.
Po odeslání objednávky má Plátce možnost využít službu ePlatba, která ho přesměruje na internetové bankovnictví jeho banky. Plátce prostřednictvím internet bankingu odešle Platbu. Prodávající expeduje zboží ihned po přijetí potvrzení o úhradě. Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím účtu společnosti ComGate Payments,a.s.
Citlivé vstupní údaje, které zadáváte do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.
Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb.
Na dobírku nepřebíráme ani nezasíláme.
Při platbě prosím uvádějte jako VS číslo objednávky a do poznámky Vaše uživatelské jméno.
Dodací lhůty
Dodací lhůta - Zboží co je sklade po připsání platby odesíláme obratem k Vám.

                   - Zboží na objednávku - HODINKY - cca 2 až 4 týdny

                                                   - TAPETY - cca 4 až 6 týdnu ( VÝROBA NA ZAKÁZKU) 

Další ujednání
Ochrana osobních údajů
Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování osobních údajů pro účely splnění předmětu. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s platnými zákony České republiky, hlavně pak se zákonem č. 101/200 Sb. o ochraně osobních údajů.
Objednávka
Po vytvoření objednávky zákazník obdrží automatickou odpověď prostřednictvím elektronické pošty, která obsahuje informaci o úspěšném přijetí.
Další zprávu prostřednictvím elektronické pošty, která bude obsahovat kód zásilky, obdrží zákazník při odeslání zboží.
Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
Přání kupujícího (dotazy)
Pokud kupující uvede do poznámky v objednávce speciální přání nebo jiný požadavek, vyhrazuje si prodávající právo kdykoliv od smlouvy odstoupit až do okamžiku předání objednaného zboží.
Platnost cen
Ceny zboží jsou denně aktualizovány, lze si je ověřit u jednotlivých položek a platné jsou v momentu objednání.
Faktura
Fakturu vystavujeme se zasláním objednávky.
Informace a poradenství
Všechny ústní a písemné údaje o vhodnosti a možnosti použití dodávaného zboží jsou sdělovány podle nejlepšího vědomí prodávajícího. Představují však pouze jeho zkušenosti a informace, které prodávající sám získal od svého dodavatele.
Záruční a Reklamační podmínky
Veškeré skutečnosti se řídí Občanským zákoníkem a zákonem O ochraně spotřebitele v platném znění. V případě zakoupení zboží v rámci podnikatelské činnosti se postupuje při reklamaci dle příslušných ustanovení Obchodního zákoníku v platném znění.
Převzetí zásilky
Kupujícímu je doporučeno nepřebírat od přepravce poškozenou zásilku.
Po převzetí zboží je doporučeno zboží ihned zkontrolovat a případné zjištěné vady co nejdříve oznámit na e-mail prodávajícího.
Vyřízení reklamace
Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty může kupující požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.
Storno objednávky
Storno objednávky ze strany kupujícího
Objednávku může kupující stornovat emailem
Storno objednávky ze strany prodávajícího
Prodávající má právo nepotvrdit objednávku, nebo od objednávky odstoupit, pokud zjistí, že není schopen objednávku splnit, např. z důvodu vyprodání zboží či velikostí.
Před odstoupením je prodávající vždy povinen informovat zákazníka o této skutečnosti.
Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené pomocí komunikace na dálku
Kupující má v souladu s platnými zákony právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě do 14 dnů od data převzetí. V této lhůtě musí kupující odeslat odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující následně vrátí zboží prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději ho ale musí odeslat na vlastní náklady do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Prodávající vrátí kupujícímu peníze ve lhůtě 14 dnů od odstoupení kupujícího od smlouvy, nejdříve ale v okamžiku převzetí vraceného zboží prodávajícím, nebo pokud kupující prokáže, že vrácené zboží odeslal prodávajícímu.
Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat emailem na adresu sefmil@seznam.cz
Adresa pro zaslání vraceného zboží je Miloš Šefrna, Drásov Skalka 7, 261 01 Příbram 1
Odstoupení od kupní smlouvy může být zamítnuto pokud:
• Kupující neodešle zboží zpět před uplynutím 14 dnů ode dne, kdy nám oznámil, že odstupuje od této smlouvy
• zboží bylo dodáno v uzavřeném obalu a kupujícím bylo po dodání z obalu vyňato a z hygienických důvodů jej nelze vrátit
• zboží bylo upraveno podle přání Kupujícího
• je Kupujícím podnikatelem anebo právnickou osobou
Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.